Problem zadłużenia dotyka ponad połowę publicznych placówek medycznych w Polsce

Według informacji udostępnionych przez Marka Kosa, wiceministra zdrowia, aż 56% publicznych zakładów opieki zdrowotnej boryka się z długami. Najcięższa sytuacja finansowa panuje w szpitalach Mazowsza i Śląska.

Problem zadłużenia szpitali to wyzwanie, z którym muszą zmagać się kolejne gabinety rządowe w Polsce. Szereg partii politycznych podnosi kwestię zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia i długów szpitali jako kluczowych punktów swoich programów wyborczych. Z jakim stopniem trudności boryka się obecnie rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska?

Sytuację finansową szpitali skomentował Marek Kos, wiceminister zdrowia, odpowiadając na interpelację posłów PiS. Posłowie chcieli dowiedzieć się, jak wiele szpitali w Polsce jest zadłużonych i jakie działania resort planuje podjąć, aby poprawić ich sytuację finansową.

W nawiązaniu do danych Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia z 30 września 2023 roku, Marek Kos poinformował, że „zobowiązania finansowe posiada 235 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które prowadzą działalność leczniczą, oferując stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne. To stanowi 56% wszystkich placówek tego typu”. Dodał również, że spośród tych zadłużonych jednostek, 138 zostało utworzonych przez samorządy gminne i powiatowe, 67 przez samorządy wojewódzkie, 18 przez uczelnie medyczne, a 12 przez ministra.

W kolejnym zestawieniu przedstawiono liczbę zadłużonych placówek na poszczególnych terenach województw. Jak wynika z danych, największym obciążeniem długami borykają się szpitale zlokalizowane w województwie mazowieckim i śląskim.