Aktualizacja przepisów umożliwia wypłatę rekompensat za błędy medyczne: kwota może wynosić nawet do 200 tysięcy złotych

Przyszło zezwolenie na realizację wypłat rekompensat finansowych za pomyłki lekarskie. W ostatni wtorek brakujące regulacje, które uniemożliwiały takie działania, zostały wprowadzone. Dzięki temu ofiary błędów medycznych lub ich bliscy mają teraz prawo do otrzymania nawet 200 tysięcy złotych jako formę zadośćuczynienia.

Jeśli pacjent ucierpiał na skutek nieodpowiedniego leczenia, może ubiegać się o odszkodowanie do kwoty 150 tysięcy złotych. Dodatkowo, jeżeli jego jakość życia uległa pogorszeniu przez uciążliwą terapię, istnieje możliwość uzyskania maksymalnie do 75 tysięcy złotych. Ta suma jest o połowę większa, niż ta pierwotnie zaproponowana przez Ministerstwo Zdrowia.

Mimo iż przepisy dotyczące Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych są ważne od 2023 roku, do tej pory żadne świadczenia nie zostały wypłacone. Przyczyną była luka w regulacjach określających stawki zadośćuczynień. Zdaniem organizacji lekarskich, pacjentów oraz rzecznika praw pacjenta, kwoty odszkodowań sugerowane przez ministerstwo były za małe. W odpowiedzi na te krytyczne opinie, resort zdecydował się na podniesienie stawek.

Ministerstwo Zdrowia ustaliło w efekcie, że na przykład w sytuacji całkowitego amputacji ręki, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wynosi teraz 40 tysięcy złotych, a nie jak wcześniej proponowano – 35 tysięcy. Analogicznie, za utratę stopy przewidziano teraz 30 tysięcy złotych zamiast poprzednich 25 tysięcy. Zasady dotyczące świadczeń dla rodziny w przypadku śmierci pacjenta również uległy zmianie i są teraz bardziej korzystne.

Do tej pory do rzecznika praw pacjenta wpłynęło ponad 480 wniosków o przyznanie świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Mimo iż były one analizowane na bieżąco, nie mogło dojść do finalizacji postępowań z powodu braku regulacji dotyczących ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego. Rozporządzenie regulujące tę kwestię weszło w życie dopiero we wtorek 18 czerwca 2024 roku.

Jak informuje TVN24 Biznes, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec podjął decyzje o przyznaniu pierwszych świadczeń w ramach Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. W efekcie osoby poszkodowane otrzymały rekompensaty finansowe o wartości od 80 do blisko 100 tysięcy złotych, bez konieczności udziału w procesie sądowym czy dowodzenia winy placówki medycznej.