Wybór odpowiednich soczewek dla osób z astygmatyzmem: toryczne, hybrydowe czy gazoprzepuszczalne?

Astygmatyzm to wada wzroku, która dotyka niemal jedną na trzy osoby na całym globie. Gdy nasilenie tej wady jest duże, możliwość zastąpienia tradycyjnych okularów soczewkami kontaktowymi staje się nieoceniona – zarówno pod kątem komfortu używania, jak i aspektów estetycznych. Osoby zmierzające się z problemem astygmatyzmu mają do dyspozycji wiele produktów, które mogą wybrać. Niemniej jednak, ta różnorodność może również powodować pewne zamieszanie. Dlatego poniżej prezentujemy wyjaśnienie na temat tego, czym jest astygmatyzm oraz charakterystykę soczewek zaprojektowanych specjalnie z myślą o tej wadzie wzroku, aby pomóc Ci dokonać świadomego i trafionego wyboru.

Astygmatyzm, znany również jako niezborność, to specyficzna wada oka, która skutkuje typowym rozmazaniem i zniekształceniem obrazu. Jest to wynik nieprawidłowego skupienia wiązki światła – zamiast koncentrować się w jednym miejscu na siatkówce, rozprasza ona i tworzy dwa odrębne punkty – przed lub za siatkówką. Ten stan jest efektem nieprawidłowego kształtu rogówki, a znacznie rzadziej soczewki. W astygmatyzmie rogówka nie ma idealnego, okrągłego kształtu podobnego do piłki nożnej, ale jest lekko zniekształcona, przypominając bardziej rugby. To właśnie niewłaściwe skupienie promieni światła powoduje niewyraźne widzenie.

Możemy wyodrębnić trzy typy astygmatyzmu:

– Astygmatyzm rogówkowy – najbardziej powszechny, występujący w 98% przypadków, wiąże się z deformacją rogówki,
– Astygmatyzm soczewkowy – znacznie rzadszy od rogówkowego, objawia się przez nieprawidłowy kształt soczewki oka,
– Astygmatyzm mieszany – łączy cechy astygmatyzmu rogówkowego i soczewkowego, co oznacza deformację zarówno soczewki jak i rogówki oka.

Najczęściej występujące objawy astygmatyzmu to:

– ból głowy zlokalizowany w centralnej części czaszki;
– pieczenie, tarcie, mrużenie, łzawienie czy nadmierne mruganie oczami;
– postrzeganie prostych linii jako krzywych;
– nieostry obraz linii poziomych i pionowych;
– widzenie obrazu jako niewyraźnego lub mglistego;
– problemy z lokalizacją w przestrzeni;
– szybkie zmęczenie oczu podczas pracy przy komputerze lub prowadzenia samochodu;
– częste, uporczywe nawroty zapalenia spojówek.