Ząbkowanie u dzieci – jak wspomóc malucha w tym trudnym okresie?

Zwykle zęby pojawiają się parami. Pierwsze, które wyrastają, to dwa dolne siekacze centralne, a miesiąc później – dwa górne. Mimo to, nie jest rzadkością sytuacja, gdy dziecko nie ma jeszcze czterech dolnych i górnych zębów.

Harmonogram ząbkowania wygląda następująco:

6 miesiąc życia: dolne siekacze centralne,

8 miesiąc życia: górne siekacze centralne,

10 miesiąc życia: dolne i górne siekacze boczne,

14 miesiąc życia: pierwsze trzonowce,

18 miesiąc życia: kły,

24 miesiąc życia: drugie trzonowce.