Analiza przyczyn, diagnostyki oraz metod leczenia drgawek u noworodków, niemowląt i starszych dzieci

Zaobserwowanie drgawek u swojego potomstwa to sytuacja, która bez wątpienia wywołuje zmartwienie nie tylko wśród małych pacjentów, ale także ich rodziców. Obecność drgawek u dzieci jest symptomem, który bezsprzecznie nakazuje skonsultować się z lekarzem i zweryfikować konieczność podjęcia konkretnych działań. Jakie czynniki najczęściej wywołują drgawki u dzieci? Jaka jest procedura leczenia drgawek u najmłodszych?

Drgawki u dzieci – jak można określić to zjawisko? Drgawkami nazywamy specyficzne symptomy ruchowe, które są wynikiem występowania nadmiernych i niezgodnych z normą wyładowań elektrycznych, generowanych w obrębie centralnego układu nerwowego, precyzyjniej mówiąc w obszarze określanym jako kora mózgowa.

Efektem powstawania wyładowań elektrycznych w mózgu są skurcze mięśni szkieletowych niezależne od woli, które różnią się intensywnością i częstotliwością. Różny może być także czas, przez który te objawy utrzymują się. Należy podkreślić, że drgawki mogą współwystępować z innymi symptomami neurologicznymi, wliczając w to zaburzenia świadomości jak i również utratę przytomności.

Drgawki wywołane gorączką klasyfikujemy medycynie na drgawki gorączkowe proste i złożone. Proste drgawki gorączkowe są z reguły krótkotrwałe (mniej niż 10 minut) oraz obejmują całe ciało, natomiast złożone drgawki gorączkowe są lokalne, czyli dotyczą specyficznej części ciała dziecka.