Wpływ alkoholizmu rodziców na dzieci: Zjawisko DDA, jego objawy, leczenie i jak pomóc

Alkoholizm jest poważnym uzależnieniem, które zdaniem ekspertów może dotykać nawet 4,5% Polaków powyżej 15 roku życia. Uzależnienie od alkoholu zdecydowanie wpływa na całą rodzinę uzależnionego, a nie tylko na samą osobę chorą. Szczególnie narażone są dzieci, które nie mają jeszcze rozwiniętych umiejętności obrony przed takim problemem jak nałóg rodziców. Konsekwencje tego problemu mogą trwać nawet po osiągnięciu przez nie pełnoletności. Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) to specyficzna grupa osób, które muszą zmagać się z określonymi problemami.

DDA to termin używany w Polsce do opisania zarówno grupy wsparcia dla osób dorosłych, które dorastały w rodzinach z problemem alkoholowym, jak i syndromu związanego z takimi doświadczeniami. Wielu z tych dorosłych doświadczyło uszczerbku na psychice w wyniku braku odpowiedniej opieki ze strony rodziców uzależnionych od alkoholu. Te doświadczenia rzutowały na ich rozwój i późniejsze życie, wymuszając na nich rozwinięcie pewnych cech niezbędnych do przetrwania w dysfunkcyjnym środowisku.

Osoby DDA często zmagają się z określonymi objawami, które są niemal uniwersalne dla osób dorastających w rodzinach z problemem alkoholowym. Ważne jest jednak, aby podkreślić, że czas trwania tych objawów może być różny. W przypadku niektórych osób mogą one ustąpić po zaprzestaniu picia przez rodziców lub opuszczeniu domu rodzinnego. Jeżeli jednak utrzymują się one dłużej, konieczna może być pomoc specjalistyczna.

Część związanych z DDA symptomów ma charakter somatyczny (fizyczny), takich jak zawroty głowy, bóle głowy, drżenie rąk, tachykardia czy uczucie suchości w ustach. Na twarzy osoby z tym syndromem często można dostrzec pustkę i brak wyrazu uczuć.

W kontekście objawów psychologicznych u osób DDA można wymienić między innymi: duży lęk przed odrzuceniem, izolację od innych ludzi, negowanie własnych emocji, potrzebę akceptacji, poczucie winy, myśli nihilistyczne i pesymistyczne, skłonność do agresji oraz impulsywności oraz skłonność do popadania w różnego rodzaju nałogi. Niektóre osoby DDA mogą również zmagać się z zaburzeniami odżywiania, brakiem celów życiowych czy problemami w relacjach seksualnych.