Dyskusyjna decyzja o uczestnictwie Rosjan i Białorusinów jako sportowców neutralnych w igrzyskach olimpijskich w Paryżu 2024

Na mocy decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), sportowcy z Rosji i Białorusi, którzy zdobędą kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, będą mogli rywalizować jedynie jako reprezentanci neutralni. Nie będą oni mogli korzystać ze swoich narodowych flag, emblematów czy hymnów.

Po inwazji Rosji na Ukrainę, sportowcom z tych dwóch krajów pierwotnie zabroniono udziału w zawodach na arenie międzynarodowej. Jednakże niedawno wiele międzynarodowych federacji sportowych podjęło decyzję o dopuszczeniu ich do udziału w konkurencjach kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Kilka dni temu, na Szczycie Olimpijskim, który odbył się we wtorek w Lozannie, międzynarodowe federacje sportowe formalnie zaproponowały MKOl by zezwolić Rosjanom i Białorusinom na start jako sportowcy neutralni w przyszłorocznych igrzyskach.

Podczas obrad, przedstawiciele międzynarodowych federacji, 206 krajowych komitetów olimpijskich oraz sportowcy wzywali MKOl do szybkiego podjęcia decyzji, aby umożliwić start nielicznej grupie sportowców z Rosji i Białorusi, która już udało się zakwalifikować.

W relacji ze Szczytu Olimpijskiego, opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej MKOl, zaznaczono: „Przedstawiciele międzynarodowych federacji sportów letnich apelowali do MKOl o zapewnienie możliwości startu w Paryżu 2024 tym indywidualnym neutralnym sportowcom, którzy już zdobyli kwalifikacje lub jeszcze mają szansę to zrobić. Dodatkowo zaapelowali o jak najszybsze wydanie decyzji w tej sprawie, aby procedury kwalifikacji olimpijskich były jasne dla tych sportowców”.

Teraz, jak wszyscy inni uczestnicy, sportowcy neutralni będą musieli przestrzegać zasad i regulaminów obowiązujących na igrzyskach olimpijskich, w tym przepisów antydopingowych. Przed rozpoczęciem rywalizacji będą również musieli podpisać aktualizowane „warunki uczestnictwa” obowiązujące w Paryżu 2024 roku.

Aktualnie z 4600 sportowców z całego świata, którzy już zakwalifikowali się do Paryża 2024, 11 to indywidualni zawodnicy neutralni (w tym ośmiu z rosyjskim i trzech z białoruskim paszportem). Do tej pory ponad 60 ukraińskich sportowców zakwalifikowało się do udziału.

W oficjalnym komunikacie MKOl poinformowano, że zgoda na występ pod neutralnym sztandarem nie obejmuje konkurencji drużynowych. Dodatkowym wymogiem dla startu w Paryżu będzie potwierdzenie, że zawodnik lub zawodniczka nie popiera aktywnej agresji Rosji na Ukrainę. Nie podano jeszcze, jakie mechanizmy zostaną użyte do tej weryfikacji.

Nie była to zaskakująca decyzja ze strony MKOl, który już w marcu zasugerował międzynarodowym federacjom przywrócenie Rosjan i Białorusinów pod neutralną flagą do swoich zawodów, jednocześnie odłożył ostateczną decyzję dotyczącą Paryża „na odpowiedni czas”.

We wrześniu także Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski wyraził zgodę na udział sportowców z niepełnosprawnościami z Rosji i Białorusi w igrzyskach paraolimpijskich.