Mężczyźni także mogą pełnić rolę opiekunów – korzyści płynące z dodatkowych tygodni urlopu rodzicielskiego

Decyzja o wzięciu przez ojca dziecka dodatkowych dziewięciu tygodni urlopu rodzicielskiego może przynieść wiele korzyści, zarówno finansowych, jak i społecznych. Rezygnacja z usług opiekunki lub żłobka na okres dwóch miesięcy pozwala zaoszczędzić spore środki finansowe. Ponadto, umożliwia to szybszy powrót matki do świata zawodowego, co długofalowo może poprawić kondycję finansową całej rodziny. Warto zauważyć, że nawet jeśli w wyniku tej decyzji budżet domowy zostanie obciążony mniejszym dowozem środków, traktowanie tego jako inwestycji we wzmacnianie relacji między ojcem a dzieckiem ma nieocenione korzyści.

W chwili obecnej, mężczyzna ma prawo do dwutygodniowego, w pełni opłaconego urlopu ojcowskiego, który można wykorzystać do końca pierwszego roku życia malucha. Kiedyś jedynie matki miały prawo do 32-tygodniowego urlopu rodzicielskiego. Obecnie, jest on dostępny dla obu rodziców jednocześnie.

Zmiana ta miała olbrzymie znaczenie, szczególnie w sytuacjach, gdy matka nie była zatrudniona, a ojciec pomimo posiadania umowy o pracę, nie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego, który był przyznawany wyłącznie kobietom. Teraz wprowadzono również dodatkowych dziewięć tygodni (opłacanych na poziomie 70%) przeznaczonych na opiekę nad dzieckiem dla tzw. drugiego rodzica, czyli tej osoby, która nie wykorzystała lub wykorzystała w mniejszym stopniu dostępne 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego.